1/ Bratislava a hrad Devín

Uvidíte hlavné dominanty mesta, nové moderné centrum – Eurovea, rozprávkový secesný kostolík, dunajské nábrežie a mosty.

ba night

2/ Večerná Bratislava

Pozrite si mesto pri večernom osvetlení.

4/ Malokarpatská vínna cesta

Poldňový výlet do oblasti známej pestovaním vínnej révy a výrobou vína už z čias starých Rimanov.

5/ Židovská Bratislava

Prehliadka židovských pamiatok Vám sprítomní históriu židovskej komunity v Bratislave.

7/ Cyklotúra - cesta Železnej opony

Cyklovýlet mestom a územím bývalej Železnej opony a pamiatok 2. sv. vojny.

8/ Cisársky zámok Schloss Hof

Objavte čarovný barokový svet v jednom z najskvostnejších zámkov Habsburskej monarchie. Cestou k zámku sa zoznámte s čarovným historickým mestečkom Hainburg.