1/ Bratislava a hrad Devín

Uvidíte hlavné dominanty mesta, nové moderné centrum – Eurovea, rozprávkový secesný kostolík, dunajské nábrežie a mosty.

ba night

2/ Večerná Bratislava

Prehliadka mesta pri večernom osvetlení.

4/ Malokarpatská vínna cesta

Poldňový výlet do oblasti známej pestovaním vínnej révy a výrobou vína už z čias starých Rimanov.

5/ Židovská Bratislava

Prehliadka židovských pamiatok Vám sprítomní históriu židovskej komunity v Bratislave.