Všeobecné podmienky

Miesto stretnutia: Jesenského ulica, za budovou SND (viď mapu)
Rezervácia: je potrebná najneskôr deň vopred do 18 hod.
Lístky sa kupujú v mikrobuse u sprievodcu
Minimálny počet účastníkov: 2 osoby pre prehliadky a výlety v angl. jazyku, . Prehliadky a výlety v iných jazykoch minimálny počet : 4
Detské vstupné (6 – 15 rokov) 50% zľava
Značné zľavy pre skupiny
Zmena programu vyhradená