Contact

LUKATOURS s.r.o.
Pri Suchom mlyne 84
811 04 Bratislava
SLOVAKIA

IČO: 36 750 131 DIČ: 2022342575
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I.
v odd. Sro, vložka 44980/B

mobile: +421 (0) 907 683 112

e-mail: info@bratislavasightseeing.com

Contact