Viedeň

Celodenný výlet za hlavnými pamiatkami Viedne. Spoznáte Ringstrasse – najvýstavnejšiu ulice Viedne, kde sú sústredené tie najkrajšie budovy ako Parlament, Štátna opera, Nová radnica, MAK múzeum úžitkového umenia, Stadtpark – mestský park s pozlátenou sochou Richarda Straussa, ktorá sa stala jedným zo symbolov mesta. Cez bránu Hrdinov vstúpite do zimného cisárskeho sídla v Hofburgu, rozsiahleho architektonického súboru so stredovekým jadrom, ktorý po celé storočia bol centrom monarchie. Cez najdrahšie nákupné ulice Kartnerstrasse a Graben sa prejde ku katedrále sv. Štefana. Po obedňajšej prestávke bude ešte dostatok času na prehliadku letného cisárskeho sídla v Schönbrunne jeho reprezentačných a súkromných komnát, prekrásneho zámockého parku ale i mnohých  iných atrakcií, ktoré ponúka toto čarokrásne miesto.

Cena za sprievodcovské služby v slov.jazyku 160 €.

ORDER