Veľký okruh Malokarpatským regiónom

Cerveny Kamen Počas celodenného výletu spoznáte najzaujímavejšie miesta Malých Karpát. Začneme s jaskyňou Driny, jedinou puklinovou jaskyňou na Slovensku, ktorej bohatú výzdobu vytvorila presakujúca zrážková voda. Typické sú najmä záclonovité útvary so zúbkovitým zakončením, kamenné vodopády a malé jazierka. Po výstupe k jaskyni a jej prehliadke pokračujeme návštevou najlepšie zachovanej historickej pamiatky regiónu hradu Červený Kameň. 24 prehliadkových miestností hradného paláca je zariadených nábytkom od obdobia renesancie až po secesiu, súčasťou prehliadky je aj kabinet zbraní, lekáreň, knižnica a hradné podzemie s najväčšími poschodovými pivnicami strednej Európe. Na záver prehliadka mesta Pezinok, bývalého kráľovského mesto s dlhoročnou vinohradníckou tradíciou a živou súčasnosťou. Príbeh vína sa dozviete v Malokarpatskom múzeu. A nebude chýbať ani pohár vína.

Dĺžka : 9 hod.
Výlety: apríl – október denne okrem pondelka
Cena za spriev.služby: v slov.jaz 145 €
Vstupné do jaskyne Driny, na Červený Kameň, do Malokarpatského múzea: 20 €/os.
Občerstvenie/obed, zážitková degustácia alebo prehliadka vinárstva na požiadanie.

Vino z mlyna

ORDER