Veľký okruh Malokarpatským regiónom

Cerveny Kamen Počas celodenného výletu spoznáte najzaujímavejšie miesta Malých Karpát. Najprv to bude jaskyňa Driny, jediná puklinová jaskyňa na Slovensku, ktorej bohatú výzdobu vytvorila presakujúca zrážková voda. Typické sú najmä záclonovité útvary so zúbkovitým zakončením, kamenné vodopády a malé jazierka. Po výstupe k jaskyni a jej prehliadke dobre padne chutný obed v zrekonštruovanom historickom vodnom mlyne zo 17. stor. Poobede výlet pokračuje návštevou najlepšie zachovanej historickej pamiatky regiónu hradu Červený Kameň. 24 prehliadkových miestností hradného paláca je zariadených nábytkom od obdobia renesancie až po secesiu, súčasťou prehliadky je aj kabinet zbraní, lekáreň, knižnica a hradné podzemie s najväčšími poschodovými pivnicami strednej Európe. Na záver prehliadka mesta Pezinok, bývalého kráľovského mesto s dlhoročnou vinohradníckou tradíciou a rušnou súčasnosťou. Návšteva Malokarpatského múzea prezentujúceho históriu vinohradníctva, unikátne sudy a pivničný inventár 19.stor.

Dĺžka : 9 hod.
Výlet sa organizuje pri min. počte 6 osôb.
Cena za spriev.služby: v slov.jaz 126 € v cudzom jaz. 168 €
Vstupné do jaskyne Driny, na Čerevený Kameň, do Malokarpatského múzea a 3 –chodový obed s ochutnávkou 4-och druhov miestnych vín: od 36 EUR/p.p.

Vino z mlyna

ORDER